ДОПЪЛНИТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ЛИЧЕН СЪСТАВ И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Съдействие във връзка с данъчни ревизии, представителство пред органите на НАП в хода на ревизия или при извършване на насрещни проверки. Научи повече.

Ние извършваме комплексно счетоводно обслужване, счетоводни услуги и данъчни консултации на фирми и граждани. Към всеки клиент и казус подхождаме еднолично с внимание и професионализъм .

Всички счетоводни услуги и консултации са съобразени със законодателството на Р България, счетоводните стандарти и са в полза на клиента. Стараем се да работим така, че нашите клиенти да бъдат максимално облекчени от данъчни и осигурителни задължения.

Абонаментното счетоводно обслужване за нашите клиенти включва:

 • текуща обработка на счетоводните документи
 • изготвяне и подаване на текущи и годишни отчети и декларации
 • администриране на заплати и личен състав
 • индивидуални счетоводни и данъчни консултации
 • изготвяне на необходимите документи за данъчни проверки и ревизии

Освен стандартният обхват, клиенти ни могат да разчитат на нас и за:

 • планиране и оптимизиране на данъчните и осигурителните задължения
 • планиране на паричните потоци
 • анализ и оптимизация на разходите на дружеството
 • други административни услуги
 • извършване на финансов контрол и ревизии
 • извършване на счетоводни и данъчни консултации